Após ouro, Phelps reitera aposentadoria: "Estou pronto para algo diferente"

Após ouro, Phelps reitera aposentadoria: "Estou pronto para algo diferente":'via Blog this'